دوشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۸۱

بالاخره نتايج انتخابات تهران هم اعلام شد.
بعضي ها واقعا شك زده شدند. هيچ‌كس اين نتيجه را پيش بيني نمي‌كرد.
از ديروز تا حالا همش توي شركتمون بحث بود. (ديروز كه من سر درد گرفتم.)
توي شركت يك گروه مي‌گفتند: چرا بايد راي مي‌داديم، و گروه ديگه هم دليل مي‌آوردند كه چرا بايد راي مي‌داديم و...
امروز كه نتايج نهايي شد، يكم بحث‌ها عوض شد.
امروز سر نهاراول از همه اون همكارمون كه براي شورا كانديد شده بود، خدا را شكر كرد كه انتخاب نشده، و گفت: خدا را شكر كه انتخاب نشدم، چون واقعا براي من خيلي سخت بود كه برم توي شوراي شهر. خيالم راحته كه با تمام سختي و مشكلاتي كه اين كار براي من داشت، توي انتخابات شركت كردم. و در حد خودم هم تبليغ كردم. بعدا كسي نمي‌تونه به من بگه كه چون شماها عقب كشيدين، محافظه‌كارها رفتند سر كار و ...
هنوز صحبت اين همكارمون تمام نشده بود، كه يكي از بچه‌ها در اومد گفت: چرا شما كم فعاليت كرديد، كه اين محافظه‌كار انتخاب بشند و ... هي ما مي‌گفتيم: خب مردم نرفتند راي بدهند، به اينها چه مربوط كه راستي‌ها انتخاب شدند، ولي اين دوستمان باز حرف خودش را مي‌زد، و مي‌گفت چرا اون‌ها انتخاب شدند. ...
(حالا خوبه همين دوستم، خودش نرفته بود راي بده.)
بحث بعديمون تو شركت، در مورد اين بود كه حالا اين شوراي شهر، چه گلي به سر شهر خواهد زد.
همه به اتفاق، نظرمون اين بود، كه با اين آدم‌هايي كه انتخاب شدند از اين به بعد ساخت و سازهاي سپاه گسترش پيدا مي‌كنه، دوباره يك قسمت جنگل لويزان را خراب مي‌كنند. و براي سپاهي‌ها خانه مي‌سازند، بعدش هم كلي خانه توي ارتفاعات خواهند ساخت. و ... (احتمالا يك قبرستون بعلاوه يك بارگاه هم اون بالا كوه مي‌سازند.)
خلاصه چوب حراج به زمين‌هاي باقي‌مانده تهران خواهند زد.

بايد صبر كرد و ديد نتيجه چه خواهد شد.

من براي اينكه بهتر ببينم مردم چقدر شركت كردند و هر گروهي چقدر راي آورده، براي خودم 2 تا جدول درست كردم. ديدم شايد بد نباشه كه اين جدولها را اينجا هم بگذارم.
اين 2 تا جدول را همين پايين گذاشتم. به اين جدولها كه نگاه كنيد مي‌بينيد كه مشاركت مردم چقدر بوده، و هر كسي با چند درصد آرا به شورا راه پيدا كرده.
پ.ن.
امروز ياد يك آيه افتادم كه مظمونش اين هست:
خيلي وقتها يك گروه متحد كوچك، بر يك گروه خيلي بزرگ كه متحد نيستند پيروز مي‌شوند. نتيجه اين انتخابات دقيقا همين جور بود.

درصد آرا باطله به كل آرا آرا باطله درصد آرا
به كل واجدين شرايط
كل آرا واجدين
شرايط
6.32 35,550 11.97 562,522 4,700,000
نسبت به كل واجدين شرايط نسبت به آرا داده شده تعداد آرا نام رتبه
4.10 34.26 192,716 چمران 1
3.79 31.71 178,351 شيباني 2
2.22 18.51 104,147 نادر شريعتي 3
1.83 15.26 85,839 معتمدي آذر 15
1.41 11.77 66,196 تاج‌زاده 16
1.10 9.15 51,492 آشوري 18

هیچ نظری موجود نیست: