چهارشنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۸۱

امروز كره عجب بازيي كرد، وقتي كه كره دقيقه 88 گل زد، دوست داشتم گريه كنم. يا اين كه تو شركت، اكثرا طرفدار ايتاليا بوديم، ولي نمي‌دونم چرا خيلي از باخت ايتاليا در مقابل كره ناراحت نشديم، فقط يكي از بچه‌ها خيلي ناراحت شد، كه اون هم از ناراحتي گذاشت رفت بيرون، 1 سيگار كشيد.
(ما تو شركت يكدونه سيگاري هم نداريم، وفقط اين دوستم، گاهي وقتها،‌ 1 دونه براي تفريح مي‌كشه)
ايتاليا واقعا حيف شد. و رفت بغل تيمهاي فرانسه،‌آرژانتين، پرتغال،‌روسيه، كرواسي كه قبلا حذف شدند. كره هم واقعا غيرتي بازي كرد، و تماشاچياشون، هم واقعا سنگ تموم گذاشتند. همه يك پارچه و يكرنگ، تا آخرين لحظه تيمشون را تشويق كردند.
آيا مي‌شه 1 روز،ما هم از اين صحنه‌ها ببينيم، آيا مي‌شه 1 روز بياد كه 100 هزار نفر،‌ لباس تيم ملي كشور را بپوشيدند، و در ورزشگاه آزادي، به جاي اينكه كسي را هو كنند، يكصدا فقط تيم ملي را تشويق كنند.

هیچ نظری موجود نیست: