دوشنبه، بهمن ۲۱، ۱۳۸۱

انقلاب (3)
راستش خيلي حرفها دارم كه بگم، خيلي چيزها از اون دوران شنيدم، ولي خب. هر قسمتيش را كه مي‌خوام بگم به يك نفر گير مي‌كنه.
مي‌دانم كه خيلي ها موافق نبودند، ولي بعدا سوار موج شدند و آمدند جلو.
و خيلي‌ها هم واقعا زحمت كشيدند. منتها توي اين راه، يا جونشان را از دست دادند، يا كنار گذاشته شدند.

اميدوارم كه يك روز بشه، بطور كامل در مورد همه چيز صحبت كرد.

درسته كه هميشه تاريخ توسط دولتها نوشته شده، ولي خود تاريخ هيچوقت تغيير نكرده. :)

هیچ نظری موجود نیست: