پنجشنبه، مرداد ۱۶، ۱۳۸۲

ماه تقريبا نصفه را رد كرد،
كارم شده كه هر شب به ماه خيره بشم، و كامل شدن اون را نگاه كنم.

هیچ نظری موجود نیست: