شنبه، تیر ۱۴، ۱۳۸۲

به درستي كه من از معالجه كور مادرزاد و بيماري پيسي عاجز نيستم، ولي از درمان بيماري مرد احمق عاجز مي‌مانم.

حضرت عيسي (ع)

هیچ نظری موجود نیست: