شنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۸۱

يك دوستي در مورد وضعيت سياست خارجي كشور اينجور گفت:
ما ايرانيها خيلي خوب بلديم كه فرصت استفاده از فرصتها را، هدربدهيم.

هیچ نظری موجود نیست: