شنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۸۱

خب امروز، بعد از مدتها حكمي كه از پيش براي اعضا نهضت صادر كرده بودند. را اعلام كردند. (تاريخ صدور حكم مال چند ماه قبل هست.)
نمي‌دونم دوباره چه خبر هست، ولي اين چند روزه دوباره كلي شلوغ شده. انگار يك كسايي نمي‌خوان مملكت به آرامش برسه.
تو همين چند روز مصاحبه با سيامك پورزند پخش كردند، بعد حكم نوروز را اعلام كردند، امروز هم حكم نهضتيها را اعلام كردند.
آقاي خامنه‌اي هم امروز رفته بود بالا منبر،و مي گفت: ديديد آنچه را كه من گفتم در مورد تهاجم فرهنگي درست در اومد.ديديد چطوري سيامك پورزند با اعترافاتش حرفهاي من را تاييد كرد و ... .
1 جوري اين حرف را زد كه انگار براي تاييد حرفهاي خودش، به اعترافات يك نفر نياز داشته كه اونم پيدا شده. (دلم براي آقاي پور زند مي‌سوزه،‌با اين سنش مجبورش كردند وارد اين بازي بشه. خدا براي هيچكس همچين روزي را نياره.)
صحبتهاي آقاي خامنه‌اي يك قسمت جالب ديگه هم داشت، اون هم اونجاي صحبتش كه:
"هر گاه احساس شود مديران قوای مجريه و قضاييه و يا نمايندگان مجلس، حرکتی را شروع کرده اند که موجب انحراف نظام از مسير اصلی خود خواهد شد، رهبری در مقابل آنها خواهد ايستاد."
در مقابل اين صحبت، نامه مجاهدين انقلاب اسلامي را هم بايد در نظر گرفت: كه از صحبتهاي بوش استقبال كرده بودند و اون را مثبت ارزيابي كرده بودند.
...
اوضاع داره خيلي شير تو شير مي‌شه.
اميدوارم كه اتفاقي نيافته.

هیچ نظری موجود نیست: