دوشنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۸۲

امروز، صبح اول وقت 3 تا تصادف توي بزرگراه ديدم.
خبردار شدم كه چند روز قبل، برادر خانم يكي از دوستاي نزديك پدرم، درست يك روز قبل از اينكه بره خواستگاري، سكته كرده و فوت شده.
بنده خدا فقط 33 سالش بوده.
توي اين هفته، اين سومين خبر سكته‌اي هست كه مي‌شنوم. اون 2 نفر ديگه هم، جوان بودند.

هیچ نظری موجود نیست: