شنبه، شهریور ۲۹، ۱۳۸۲

پريشب وقتي مي‌خواستم برم جايي
يك دفعه يك گربه، با 3 تا بچه گربه ديدم كه خيلي مرتب به ترتيب قد دارند از كوچه عبور مي‌كنند.
حركت اونها، زير نور چراغ ماشين، خيلي جالب بود.
ياد كارتونهايي والديسني افتادم كه توي بچه‌گي مي‌ديدم. ياد كارتون جوجه اردك زشت افتادم و ...
تا حالا همچين صحنه جالبي نديده بودم.

هیچ نظری موجود نیست: