دوشنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۸۰

امروز دادگاه وكيل نهضت بود. (آقاي دادخواه).
جالبه، اينطور كه شنيدم، اين دومين بار است كه وكلا را بخاطر دفاع و وكالتشون به دادگاه ميكشانند.
اولين موردش سرهنگ نجاتي بود. بخاطر دفاعياتش از نهضت در دادگاه نظامي.
يك نفر را مي شناسم كه امروز رفته بود براي شركت در دادگاه آقاي دادخواه، مي گفت اولا كه دادگاه با 5/1 ساعت تاخير شروع شد. بعدش هم ما را راه ندادند تو، وقتي پرسيديم كه دادگاه علني هست يا غير علني، و چرا اجازه نمي دين كه ما بيام تو، اون كه جلو در ايستاده بود گفت: كه هنوز قاضي تصميم نگرفته كه دادگاه علني هست يا غير علني، براي همين شما حق نداريد كه بيايد تو دادگاه شركت كنيد.
(خب اين هم يك مدلش هست ديگه.)

هیچ نظری موجود نیست: