پنجشنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۹۰

کنارم توی ماشین خیلی آرام خوابیده، نگاهش می‌کنم. یاد چند سال قبل می افتم، یاد یک شب برفی که توی جاده گیر کرده بودیم. من نگران و او همینطور آرام خوابیده بود.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

چقدر خوشبخته که کنار تو خوابیده....